רחוב הרטום 10 הר חוצבים ירושלים | Refresh Daily Fresh Kitchen | DoYouRefresh@gmail.com |  02-5325060